Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Πως πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφη


Σε όλο τον κόσμο μελετούν την Αγία Γραφή άλλοι με δέος άλλοι ερευνητικά . Όμως υπάρχει ο τρόπος να μελετούμε σωστά την Αγία Γραφή για να κατανοούμε το περιεχόμενό της.
Βήματα μελέτης της Αγίας Γραφής


Πρώτο βήμα: Κάνω μια προσευχή

Προσεύχομαι ο Κύριος να ανοίξει τον νου και την καρδιά μου, να καταλάβω τον Λόγο του, για να έχει ωφέλεια ο Λόγος του Θεού στην ζωή μου.
Π.χ. "Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε μου τον νου και την καρδιά να μπορώ να προσέχω τον Λόγο σου και να τον καταλαβαίνω."
Βλέπε Λουκάς κδ΄ 45, Πράξεις ιστ΄ 14

Δεύτερο βήμα: 

Κάνω ανάγνωση Βλέπε Α΄ Τιμ. δ΄ 13, Ησαΐας λδ΄ 16

Διαβάζω προσεκτικά το κομμάτι του Λόγου που επέλεξα, σαν να είναι κάτι το πολύ σπουδαίο και δεν θέλω

ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΩΣ ΠΑΘΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ
Αγάπη
Φόβος

Προπέτεια
Χαρά
Θυμός

Περιαυτολογία
Ειρήνη
Στεναχώρια

Έπαινος περιβάλλοντος
Μακροθυμία
Αντιλογία

Δικαιολογία
Χρηστότης
Πονηρία

Παράπονο
Αγαθοσύνη
Υλοφροσυνη
Επιδεικτικότητα
Πίστις
Άγνοια λόγου

Ευθιξία
ΠραότηςΕγκρατια